A2

Verkeersknooppunt Maastricht

De A2 bij Maastricht is een belangrijke route voor doorgaand verkeer van en naar België, Duitsland en Frankrijk. Dit deel van de A2 doorkruist Maastricht en zorgt hier voor veel verkeer. Het plan de Groene Loper pakt dit verkeersprobleem aan en smeedt de stad Maastricht weer tot een geheel.

Het verkeer duikt vóór Maastricht de gestapelde tunnel in met twee keer twee tunnelbuizen: lokaal verkeer in de bovenste tunnelbuizen en doorgaand verkeer in de onderste. Bovengronds wordt de plek van de oude snelweg ingenomen door een ‘groene loper’ voor lokaal verkeer, fietsers, voetgangers, bewoning en winkels.
 
Speerpunten van het project zijn onder andere: verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, leefbaarheid in de omgeving en het bieden van nieuwe kansen voor A2 buurten.

 

Huijskes VRT heeft in opdracht van haar opdrachtgevers de verkeersregelingen binnen de gemeente Maastricht, in relatie met de A2 tunnel en omleidende routes geprogrammeerd.

Op de hoogte blijven? Actualiteiten kunt u volgen via www.a2maastricht.nl .