OBSP

Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) Leiden

De gemeente Leiden heeft de ambitie om de bereikbaarheid van de stad de komende jaren verder te verbeteren. Het project OBSP maakt deel uit van het Programma Bereikbaarheid van de gemeente Leiden. Het doel van het project is om de verkeersafwikkeling te verbeteren en toekomstvast te maken, gezien de verwachte groei van de verkeersdruk in de omgeving. Daarnaast is het verbeteren van de bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park (LBSP), één van de toplocaties van Leiden, essentieel voor de verdere ontwikkeling van het LBSP en de omgeving.

Om de doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan en de bereikbaarheid van het Bio Science Park te verbeteren, is een ongelijkvloerse kruising aangelegd op het kruispunt Plesmanlaan – Haagsche Schouwweg. Ook zijn de aansluitende wegen en nabijgelegen kruispunten aangepast.

 

Het werk van Huijskes VRT bestond uit twee faseringen en een eindfase;
Fase 1:
Voor fase 1 zijn de regelingen van de Plesmanlaan – Haagse Schouwweg / Ehrenfestweg en de Dr. Lelylaan / Haagse Schouwweg  voorzien van KAR (korte afstand radio), file detectie én een onderlinge koppeling met elkaar.

 

Fase 2:
Voor fase 2 is het kruispunt Haagse Schouwweg – Dr. Lelylaan voor het grootste deel al voorbereid op de eindsituatie. Er is een nieuwe verkeersregeling geprogrammeerd. Ten opzichte van de eindsituatie, is een langzaam verkeersoversteek en een autorichting geïmplementeerd.

 

Eindsituatie:
Voor de eindsituatie zijn voor de Plesmanlaan - Einsteinweg en Plesmanweg / Haagse Schouwweg nieuwe verkeersregelingen ontworpen, gespecificeerd en geprogrammeerd.