N324 Oss-Grave

N324 Oss-Grave
De provincie  Noord-Brabant voert een reconstructie uit aan de N324. Het traject loopt van knooppunt Paalgraven bij Ecoduct Maashorst tot aan de brug over de Maas bij Grave. Doel van het project is om de weg opnieuw in te richten zodat de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid verbeteren.

• Er komen onder andere nieuwe rotondes en kruispunten die met slimme verkeerslichten worden geregeld. Het wordt daardoor veiliger voor fietsers en voetgangers om over te steken. Verkeer dat de N324 op of juist af wil, krijgt hier meer mogelijkheden toe om een rotonde of verkeerslichten geregeld kruispunt dit beter regelt. Het aantal aansluitingen van erven en zijwegen op de hoofdweg vermindert tegelijkertijd door de aanleg of aanpassing van parallelwegen. Hierdoor verbetert de veiligheid en doorstroming op de N324.
• Het aantal aansluitende zijwegen en inritten van percelen vermindert door de aanleg van parallelwegen.
• Daarnaast komen er mogelijkheden om langzaam verkeer te passeren.
• Ook kunnen fietsers en voetgangers de weg straks makkelijker oversteken.


Realisatie
De werkzaamheden zijn op 16 mei 2018 gestart. Het project is onderverdeeld in werkvakken:
• Het werkvak tussen knooppunt Paalgraven tot en met de aansluiting met de N277 zal als eerste aan de beurt zijn.
• Hierna volgt het traject bij Grave.
• In het voorjaar van 2019 zal het tussenliggende deel onder handen worden genomen.
• De rotonde bij de Tolschestraat in Velp en de nieuwe locatie van tankstation Tango bij de Industriestraat in Grave worden als laatste gemaakt.

 

In opdracht van haar opdrachtgever, specificeert en programmeert Huijskes VRT de verkeerslichten.