Provincie Limburg

VRI ondersteuning provincie Limburg

Limburg, ook wel Nederlands-Limburg ter onderscheiding van Belgisch-Limburg of Oost-Limburg ter onderscheiding van West-Limburg, is een van de twaalf provincies van Nederland en ligt in het zuidoosten van het land (Wikipedia).


Provincie Limburg heeft een groot aantal verkeersregelinstallaties (VRI’s) in beheer. De meeste hiervan zijn geplaatst om de doorstroming en de verkeersveiligheid of één van beide te bevorderen. Huijskes VRT B.V. adviseert de provincie Limburg hierin doormiddel van het geven van verkeersregeltechnische en verkeerskundige ondersteuning.

De werkzaamheden van Huijskes VRT B.V. bestaat o.a. uit;
• Advisering;
• Projectbegeleiding;
• Ontwerp en optimalisatie van kruispuntontwerp;
• Ondersteuning bieden bij de (software) afname (FAT) en de SAT;
• Uitvoering van verkeerskundig beheer en onderhoud aan VRI’s;
• Observeren en inregelen van (Ccol)regelingen;
• Optimalisatie groene route;
• Opstellen van VRI bestekken en/of programma van eisen;
• Begeleiding van de aanbestedingsprocedure.