Provincie Zuid Holland

Provincie ZH, N470 met verkeerslichten geregelde kruispunten

Het groot onderhoud aan de N470 is meer dan het vervangen van het asfalt. De N470 wordt een weg die energie zal opwekken en besparen. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de doorstroom en de veiligheid van de weg te verbeteren. Het aanpakken van de N470 is een langdurig project. Aan de werkzaamheden gaat een lang voorbereidingsproces vooraf. In 2014 is de provincie gestart met een nulmeting en een inventarisatie van het onderhoud dat uitgevoerd moet worden, terwijl de oplevering voorzien is voor augustus 2020.

 

Verkeersregelinstallaties
Alle verkeersregelinstallaties van de N470 zullen door Huijskes VRT worden vervangen voor de nieuwste versies. Het verkeer zal nog beter geregistreerd worden waardoor de verkeerslichten zich meer zullen aanpassen op het verkeer en de doorstroom verbetert.

Werkzaamheden fietspad
Terwijl de provincie werkt aan de weg, pakt gemeente Pijnacker-Nootdorp het fietspad langs de N470 aan. Er wordt onder meer een fietstunnel aangelegd onder de Nieuwe Komkommerweg.

 

Waar staan we nu?
De provincie heeft in juni 2018 de aanbestedingsfase afgerond. Voordat gestart kan worden met de werkzaamheden, zijn er nog wat voorbereidingen nodig. Denk aan de definitieve ontwerpen van de weg en de innovatieve objecten, de samenwerking met verschillende partijen vastleggen en het maken van een calamiteitenplan. Begin 2019 zijn de werkzaamheden gestart en zullen ca. 2 jaar in beslag nemen. De wegwerkzaamheden zijn opgesplitst in 11 trajectdelen.

 

Bron: provincie Zuid Holland