Roermond N280

Reconstructie N280 Roermond
De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. In Roermond is het verkeer op deze weg de afgelopen jaren drukker geworden. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.
Vernieuwing van de N280 leidt tot:
• betere doorstroming van het verkeer
• betere bereikbaarheid van de stad, de bedrijventerreinen en de natuurgebieden in de omgeving
• betere verkeersveiligheid
• verbetering van de leefbaarheid voor de inwoners van de stad.

 

De N280 verbindt Roermond!

 

Wat gaat er gebeuren?
De belangrijkste aanpassingen zijn:
Scheiding tussen plaatselijk en doorgaand verkeer
Tussen de St. Wirosingel en kruispunt Hatenboer scheiden we het doorgaande verkeer op de N280 van het verkeer dat in Roermond moet zijn. Dat doen we door de aanleg van een parallelweg voor het plaatselijk verkeer. Het doorgaande verkeer rijdt via de hoofdbaan zonder onderbrekingen door Roermond.
Twee nieuwe kruisingen
Via twee ongelijkvloerse kruisingen kan het plaatselijk verkeer de hoofdrijbaan oversteken. Deze kruisingen komen op de Schipperswal en de Wilhelminasingel. Op deze twee plekken wordt de weg voor het doorgaand verkeer verdiept aangelegd.
Looskade en Buitenop
Het verkeer kan straks niet meer oversteken via Kruispunt Buitenop, maar gaat via de Looskade onder de Maasbrug door. Hiervoor wordt de Looskade opgehoogd en opnieuw ingericht.

 

Planning
De verbetering van de N280 is een flinke klus. De herinrichting van de weg duurt ongeveer drie jaar.

 

In opdracht van haar opdrachtgevers, specificeert en programmeert Huijskes VRT de verkeerslichten t.b.v. de tijdelijke regelingen.

 

Visualisatie project

In de animatiefilm Werken aan de N280 worden de verschillen tussen de huidige en de beoogde situatie in beeld gebracht.