Diensten

Huijskes VRT levert al 15 jaar diensten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement, verkeersregeltechniek en functioneel beheer en onderhoud. Het team van Huijskes VRT bestaat uit verkeerskundige specialisten met ruime kennis en ervaringen, opgedaan bij onder andere adviesbureaus,  gemeentes en provincies.

 

Diensten

  • Advisering;
  • Projectbegeleiding;
  • Ontwerp (cocon) en optimalisatie van kruispuntontwerp;
  • Toetsing applicatieregeling van derden;
  • Ondersteuning bieden bij de (software) afname (FAT) en de SAT;
  • Uitvoering van verkeerskundig beheer en onderhoud aan VRI’s;
  • Observeren, inregelen en programmeren van (Ccol)regelingen;
  • Optimalisatie groene route;
  • Opstellen van VRI bestekken en/of programma van eisen;
  • Begeleiding van de aanbestedingsprocedure.