Diensten

Huijskes VRT levert diensten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement, verkeersregeltechniek en functioneel beheer en onderhoud. Het team van Huijskes VRT bestaat uit verkeerskundige specialisten met ruime kennis en ervaringen, opgedaan bij onder andere adviesbureaus,  gemeentes en provincies.

Een kleine greep uit onze diensten

 • Advisering;
 • Begeleiding aanbestedingsprocedure;
 • Directievoering;
 • Ontwerp (cocon) / optimalisatie van kruispuntontwerp;
 • Ondersteuning (software) afname (i)FAT en de (i)SAT;
 • Observeren / inregelen op locatie;
 • Bepalen ontruimingstijden conform de richtlijnen van de CROW 321;
 • Opstellen functionele specificaties;
 • Programmeren (Ccol)regelingen;
 • Optimalisatie Groene Golf;
 • Opstellen VRI bestekken en/of programma van eisen;
 • Projectbegeleiding;
 • Toetsing ontruimingstijden / functionele specificatie derden;
 • Toetsing applicatieregeling derden;
 • Uitvoering verkeerskundig beheer en onderhoud aan VRI’s;
 • VISSIM simulaties.

Meer informatie?