HuijskesVRTgen

Gecertificeerde HuijskesVRTgen

Huijskes VRT B.V. maakt gebruik van de CCOL-generator “HuijskesVRT gen”. Deze generator is in eigen beheer ontwikkeld en hiermee is het mogelijk om onder meer, naast de reguliere detectie- en signaalgroep afhandelingen, de volgende bijzondere onderdelen te genereren:

  • IVER detectieveld 2018;
  • Aftellers, ook met bewakingsingangssignaal;
  • Wachttijdvoorspellers;
  • DVM module met roodtijden;
  • De usecases prioriteren, optimaliseren en informeren.

Vanuit deze generator wordt een volwaardige TAB-file gegenereerd.

De HuijskesVRTgen voldoet aan alle geldende eisen ten aanzien van ontsluiting van de iVRI’s via UDAP, vandaar dat het précertificaat is toegekend.