Sponsorbeleid

Sponsorbeleid
Huijskes VRT B.V. krijgt regelmatig verzoeken om een evenement of een vereniging te sponsoren.
Hoewel Huijskes VRT graag verenigingen helpt, kan zij helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren.
Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet het verzoek aan een aantal criteria voldoen:
• De sponsoring moet aansluiten bij de kernwaarden van Huijskes VRT: betrouwbaar,  ondernemend en deskundig;
• Huijskes VRT sponsort uitsluitend projecten, activiteiten of verenigingen binnen haar vestigingsgebied.

 

Huijskes VRT sponsort in ieder geval géén risicovolle of milieubelastende activiteiten. Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande criteria voldoen, worden in behandeling genomen. In alle gevallen beslist Huijskes VRT zelf over het wel of niet honoreren van het sponsorverzoek en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag.