Talking Traffic

Talking Traffic

Auto’s die met elkaar praten en verkeerslichten die zijn afgestemd op de verkeersdrukte – het is geen toekomstmuziek meer. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd samen met decentrale overheden en marktpartijen te investeren in het 'Partnership Talking Traffic'.

Intelligente verkeerslichten

 

Binnen Talking Traffic wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s), die “weten” welke auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer op hen afkomen. Deze nieuwe generatie verkeerslichten zijn de zogenaamde iVRI’s: intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen, fietsers en voetgangers maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

 

Doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op zowel snelwegen als stedelijke en provinciale wegen te verbeteren, met name in de drukste regio’s en steden. Dit wordt bereikt door informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen.

 

In opdracht van één van haar “marktpartijen” is Huijskes VRT bezig om de volgende elementen te ontwikkelen en toe te voegen aan CCOL applicaties;
- Verwerking van de RIS informatie (ontvangen data vanuit de voertuigen),
- Uitsturen van voorspellingen en betrouwbaarheid naar de weggebruiker.

 

Op dit moment lopen er pilots in de provincie Noord-Holland en de gemeente Maastricht. Huijskes VRT levert ongeveer 30 applicaties uit die geschikt zijn voor de iVRI.