Toetsing applicatieregeling derden

Voor het programmeren van verkeersregelingen wordt in Nederland vooral gebruik gemaakt van de Toolkit CCOL. Het basispakket bevat alle elementen die noodzakelijk zijn om een verkeersregelprogramma te specificeren en te testen.

Naast het toetsen van ontruimingstijden en functionele specificatie van derden, levert Huijskes VRT ook diensten m.b.t. het toetsen van de door u aan te leveren CCOL regelapplicatie.

Meer informatie?