Toetsing ontruimingstijden / specificatie derden

Een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen van verkeersregelinstallaties (VRI’s) is het vaststellen van de ontruimingstijden. Correcte ontruimingstijden zijn van groot belang. Het zijn belangrijke instellingen voor het veilig functioneren van een verkeersregelinstallatie. Te korte ontruimingstijden kunnen gevaarlijke situaties opleveren en te lange ontruimingstijden komen de verkeersdoorstroming niet ten goede.

Huijskes VRT levert diensten m.b.t. het toetsen van de door u aan te leveren ontruimingstijden conform de richtlijnen van de CROW publicatie 321, evenals het controleren van de door u aan te leveren functionele specificatie.

 

Meer informatie?