FAT / SAT verkeersregelinstallatie

Voordat een verkeersregelinstallatie op straat geplaatst kan worden, wordt er een fabriekafsname (Factory Acceptance Test) uitgevoerd. De hardware afname zal voor het regeltoestel worden uitgevoerd conform het afnameprotocol. Op basis van de regelapplicatie zal onder meer de interfacecontrole plaatsvinden. Controle op detectie-rangering, detectiefouten, uitgangssignalen, telprogrammatuur en applicatiefout-afhandeling vallen eveneens binnen de FAT.  De werkzaamheden omtrent de iFAT betreft de controle op functionaliteit m.b.t. RIS (Roadside ITS Station) en SPAT.

SAT verkeersregelinstallatie

Nadat het verkeersregeltoestel bij  de FAT is goedgekeurd, start de realisatie op straat. Na het in bedrijf nemen van de VRI volgt een laatste keuring: de SAT (Site Acceptance Test). Tijdens de SAT  begeleiden wij de  oplevering van het regeltoestel op locatie. De werkzaamheden omtrent de iSAT betreft de controle op functionaliteit m.b.t. RIS en SPAT, op locatie.

Meer informatie?