Talking Traffic

Auto’s die met elkaar praten en verkeerslichten die zijn afgestemd op de verkeersdrukte – het is geen toekomstmuziek meer. 

Binnen Talking Traffic wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s), die “weten” welke auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer op hen afkomen. Deze nieuwe generatie verkeerslichten zijn de zogenaamde iVRI’s: intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen, fietsers en voetgangers maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

Doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op zowel snelwegen als stedelijke en provinciale wegen te verbeteren, met name in de drukste regio’s en steden. Dit wordt bereikt door informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen.

Voor informatie over het verkeerslicht is geen nieuwe auto nodig: elke auto van elk merk, elk navigatiesysteem en elke smartphone kan verbonden worden met elke intelligente verkeersregelinstallatie van elke leverancier.

Huijskes VRT levert applicaties uit die geschikt zijn voor de iVRI.

Meer informatie?