Functionele specificatie

In een functionele specificatie beschrijft u hoe een verkeersregelinstallatie op een bepaald kruispunt verkeerskundig werkt. Een verkeerslichtenregeling moet voldoen aan uw beleidsdoelstellingen. Huijskes VRT verzorgt een heldere functionele specificatie dat invulling geeft aan uw beleid.

Meer informatie?