Vaststellen ontruimingstijden (OTTO)

Een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen van verkeersregelinstallaties (VRI’s) is het vaststellen van de ontruimingstijden. Correcte ontruimingstijden zijn van groot belang. Het zijn belangrijke instellingen voor het veilig functioneren van een verkeersregelinstallatie. Te korte ontruimingstijden kunnen gevaarlijke situaties opleveren en te lange ontruimingstijden komen de verkeersdoorstroming niet ten goede.

Huijskes VRT maakt gebruik van het programma OTTO om de ontruimingstijden van een kruispunt nauwkeurig en efficiënt te berekenen. Aan de hand van een geschaalde situatietekening tekent Huijskes VRT de digitale rijlijnen in, waarna OTTO, conform de CROW-321 richtlijn, alle mogelijke conflictsituaties en ontruimingstijden berekend.

Onze jarenlange ervaring leert dat het, op een veilige en efficiënte manier, afwikkelen van een verkeer maatwerk is. Om die reden worden de berekende conflictpunten handmatig gecontroleerd.

Sinds maart 2013 is de ‘Richtlijn ontruimingstijden Verkeersregelinstallaties’ (CROW-111) herzien en verwerkt in de nieuwe CROW-321 richtlijn. Wanneer het wenselijk is de ontruimingstijden volgens de CROW- 321 richtlijn te berekenen, dan wordt de basis hiervoor in OTTO gelegd en voert Huijskes VRT vervolgens handmatig de aanpassingen door.

Het uiteindelijke resultaat (OTTO-bestand) kan naar diverse formaten worden geëxporteerd. Daarnaast is het mogelijk overzichtelijke rapportages af te drukken.

Meer informatie?