RAW-bestekken

Huijskes VRT is gespecialiseerd in het maken van bestekken voor verkeersregelinstallaties (VRI´s) volgens de RAW-systematiek. Met deze standaardisatie ontstaat een transparantie in de afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Het VRI-gedeelte kan zowel een onderdeel zijn van een civiel bestek als een op zichzelf staand RAW-bestek. Een goed bestek vereist veel en nauwkeurig overleg met de opdrachtgever, zodat het aanbestedingsproces zo transparant mogelijk verloopt en het uitvoeringsproces optimaal ingezet en afgerond wordt. Om dat te bereiken heeft Huijskes VRT bij het maken van bestekken ook een adviserende rol.

In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat opdrachten op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) moeten worden aanbesteed. Wanneer een duidelijke motivatie is om hiervan af te wijken,  dan spreekt men van “EMVI, tenzij…..”.

Het voordeel van EMVI is dat niet alleen wordt beoordeeld  op de laagste inschrijving, maar dat er ook aan andere criteria bij de inschrijving moet worden voldaan, bijvoorbeeld planning, veiligheid en duurzaamheid. Huijskes VRT heeft de kennis en ervaring in huis om bestekken op basis van deze EMVI-systematiek te maken.

Meer informatie?