Kruispuntanalyse (COCON)

Ontwerp verkeerlichtenregeling
 

Op basis van intensiteitsgegevens en ontruimingstijden maakt Huijskes VRT in COCON een ontwerp voor een verkeerslichtenregeling.

Gegevens die nodig zijn bij het ontwerp van een verkeerslichtenregeling  zijn conflictgroepen, conflictbelastingen, interne verliestijden en cyclustijden. COCON berekent deze gegevens efficient  en foutloos en houdt daarbij rekening met de diverse regeltechnische randvoorwaarden.

Starre regeling
 

Ook kan COCON interactief het fasediagram van een starre basisregeling ontwerpen. Hierin zijn de cyclustijd en de verdeling van de groentijden van de verschillende signaalgroepen weergegeven. Voor de nog niet-gespecificeerde groenfasen geeft COCON suggesties waar groen mogelijk is.

De starre regeling is met COCON te evalueren en de voertuigafhankelijk regeling wordt door Huijskes VRT met een VISSIM-studie geëvalueerd.

Transyt
 

Hoewel TRANSYT is bedoeld voor het optimaliseren van starre regelingen, kan dit programma ook een nuttig hulpmiddel zijn bij het ontwerpen van voertuigafhankelijk geregelde netwerken. Met COCON kan eenvoudig een TRANSYT-netwerk samengesteld worden.

Meer informatie?