VISSIM Simulatie

VISSIM is een microsimulatiemodel. Het simuleert elk voertuig afzonderlijk en kan alle relevante eigenschappen van de voertuigen en de omgeving (het netwerk) verwerken. Ook fietsers en voetgangers kunnen we in de simulatie opnemen. Zo kunt u zowel de huidige situatie als een toekomstige verkeerssituatie betrouwbaar nabootsen.

Een VISSIM verkeerssimulatie is nuttig voor bijvoorbeeld:

  • Verschillende kruispuntontwerpen
  • Verkeerlichtenregelingen
  • Netwerkregelingen
  • Prioritering openbaar vervoer
  • Wachtrijen voor verkeerslichten
  • Verkeersmanagement maatregelen
  • Groene golven 
  • Haalbaarheid rotondes
  • Verkeersstromen

Meer informatie?